Modyul 2 esp 10 buod

Modyul 2 esp 10 buod

Maiging manahimik Mabuti na ang kaysa sa magkamali mangupit kaysa sa ng mga sasabihin. Kung ikaw ang nakikinig sa bawat pahayag, maniniwala ka ba agad, sasang-ayon o maghahanap ng katibayan bago maniwala? Umaasa ka lamang ba sa obserbasyon at sa sarili mong kutob o pakiramdam ngunit wala namang matibay na paninindigan? Ibabahagi sa modyul na ito kung paano magiging mulat sa mga isyu tungkol sa Kawalan ng Paggalang sa Katotohanan ay daan upang isulong at isabuhay ang pagiging mapanagutan at tapat na nilalang.

Bilang isang pagpapahalagang moral, balido ito kahit napakaraming tao ang ;lumaban dito sa isang plebisito. Ito ay absolute at hindi isyung pinagtatalunan.

Ang Misyon ng Katotohanan. Ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay. Ang katotohanan din ay ang kalagayan o kondisyon ng pagiging totoo. Upang matamo ito, inaasahan na maging mapagpahayag ang bawat isa sa kung ano ang totoo sa simple at tapat na paraan.

Kung mapaninindigan ng tao ang kaniyang Magpahayag sa simple at tapat na paraan kilos at reaksiyon sa isang sitwasyon, matatamo niya ang mataas na pagpapahalaga dahil mas higit ang pagpili niya na umanib sa katotohanan at maging mapanagutan sa aspektong ito.

Nakagawa ka na ba ng isang pagsisinungaling para mapagtakpan ang pagkakamali at maging malinis ang imahe sa mata ng iba? Ayon kay Sambajon Jr. Ito ay isang lason na humahadlang sa bukas at kaliwanagan ng isang bagay o sitwasyon na nararapat na mangibabaw sa pagitan ng mga tao sa isang grupo o lipunan.

Ang kasinungalingan ay may tatlong uri:. Jocose lies — isang uri na kung saan sinasabi o sinasambit para maghatid ng kasiyahan lamang. Ipinapahayag ito upang magbigay-aliw ngunit hindi sadya ang pagsisinungaling. Officious lie — tawag sa isang nagpapahayag upang maipagtanggol ang kaniyang sarili o di kaya ay paglikha ng isang usaping kahiya-hiya upang dito maibaling. Ito ay isang tunay na kasinungalingan, kahit na gaano pa ang ibinigay nitong mabigat na dahilan.

Pernicious lie — ay nagaganap kapag ito ay sumisira ng reputasyon ng isang tao na pumapabor sa interes o kapakanan ng iba. Hindi kailanman maaaring ihayag sa maraming pagkakataon nang walang pahintulot ng taong may-alam dito. Ito ay masama dahil ang pagtatago ng lihim ay isang uri na rin ng pagsisinungaling. Mga Etikal na Isyu sa Lipunan. Ito ay isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig, at iba pa ngunit hindi kinilala ang pinagmulan bagkus, nabuo lamang dahil sa ilegal na pangongopya.

Ito ay maituturing na pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin ang hindi iyo Atienza, et al, Lahat ng mga naisulat na babasahin o hindi man naitala, maging manuscript mga sulat-kamay na hindi nalimbagmga nailimbag o kaya sa paraang elektroniko ay sakop nito.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up.

esp 10 module 2

Ligaya Delgado. Ayon kay Pierangelo Alejoang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng Bahagi ng buhay ng isang lalaki at babae na nagpasiyang magpakasal pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag- iimbot, ang magkaroon ng mga anak — ito ay bunga ng kanilang pagtugon sa tawag ng puro, at romantikong pagmamahal- kapwa nangakong magsasama hanggang Diyos na magmahal.

At mula sa pagiging mag-asawa, sila ay makabubuo ng isang pamilya Ang pamilya ay isang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng — isang pamilya na tungkulin nilang alagaan at arugain. Ito ay isang tungkulin na hindi maaaring talikuran o ipasa sa iba.

Grd10 ESP Modyul 5-8 Notes

Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao na kung saan ang maayos na paraan anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay. Ang pamilya ang una at pinakamahalagang yunit ng lipunan. Ito ang Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta dito dahil sa gampanin Diyos, sa kanilang konsensya, at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng nitong magbigay- buhay.

Diyos upang paglingkuran at alagaan. Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi 5.

Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot, at buhay. May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya.

Kasama ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa.

Modyul 4. Lipunang Sibil

Pangunahing dapat na ituro ng magulang sa kanilang mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay. Kailangang maturuan ang mga bata na mamuhay nang simple. Sa ganitong pagmumulat, maisasapuso ng mga anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya.

Pagtanggap — dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang tao 7. Ipadanas ang pananampalataya nang may kagalakan bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay, b.

Mahalaga sa murang edad pa lamang ay binibigyan na ng laya ang bata na magpasiya para sa kaniyang sarili, mga simpleng pagpapasiya tulad ng MODYUL 3: Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya damit na isusuot, ano ang kaniyang gustong kainin at inumin, ang musikang kaniyang pakikinggan, at iba pa. Ang pagkakaroon ng gawa. Ito ay bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga ginagawa kundi maging sa kung sino tayo at paano tayo namumuhay. Tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay-pampamilya nito.

Ituon ang pansin sa pag-unawa 3. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga pamilya sa modernong panahon. Ito ang tinatawag ni Buber na pagpapalaglag, at kahirapan o kasalatan sa buhay. Hindi niya alam ang mga bagay na ito.Education is very vital to everyone because it is the key that will help us to achieve our dreams and build a better future. Throughout the years, there are plenty of changes happen in the education system of the Philippines.

Lastthe significant change occurs in the Philippines curriculum as the government implemented the K curriculum system. In K Curriculum, instead of going to the college after four years of high school, there are two additional high school years to be done to accomplish the secondary education.

And in K curriculum, the learning modules are introduced…. These learning materials are the new textbooks that will replace the old ones in the old curriculum. Additionally, it can help K Learners to improve their performance at school. Learnings modules are just like an activity sheet as it contains many activities to be done by students. Unlike the old textbooks, these learning materials are focus on the skills and performance of the learners rather than a lot of information to be memorized.

Just click on the highlighted links and you will automatically be redirected to the download page GDrive. Grade 8 English — Download.

modyul 2 esp 10 buod

Practice your math skills using the modules below! Learn new formulas, solve new problems and enjoy math with your friends! Science is full of new discoveries. To start exploring science, here are the learning modules you can use as a learning tool. Grade 10 Music and Arts — Download. Grade 10 PE and Health — Download. Disclaimer: We do not own the download links, if there is a copyrights issue, please contact me by email or in our Contact Page.

You can also contact the persons who first shared those links Pnoytalk, DepEdTambayan. Last Modified on October 19th, Hi Erik! Can you share our website on Facebook? If you have another suggestion, comment it here, and we will try to implement it.

MODYUL 14 ESP 10

Thank you! They show the Economics modules instead of the AP 10 modules. I just updated the list :. Check it now :. Grade 10 AP: Kontemporaryong Isyu added. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Pinoy Newbie January 10, Education 47 Comments. Table of Contents. Tags: araling panlipunanfilipinograde 10grade 7grade 8grade 9. Next Post Ang Tekstong Persweysiv. Robert Bustamante 2 Feb Reply. Bakit po wala kayo ng AP 10 LM?To browse Academia. Skip to main content.

Log In Sign Up. Angel Gabriel. Likas sa tao na tugunan ang mga -Pagtanggap ng pabor. Mga Prinsipyo ng Pakikipag- ugnayan sa Kapwa. Ang tao bilang panlipunang 1. Paggalang sa pagiging nilalang Social Being. Pagpapahayag ng mga damdamin. Mga Birtud na binibigyan diin Halimbawa: 1. Katarungan- ibigay ang nararapat. I-Statement 2. Ito ay ayon sa pagmamalasakit at You-Statement pagmamahal sa kapwa. Pagtanggap sa Kapwa.

Pag-iingat sa mga ibinahagi kaganapan. Nakabatay sa Kabutihan. Sagutin ang Unang Pagtataya sa -Nabubuo batay sa pagkagusto kwaderno admiration at paggalang sa isat- Pahina isa. Gawin ang Gawain -kapansin pansin ang Pahina pagkakatulad ng pagpapahalaga, layunin at pananaw sa buhay.

Nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Natututuhang pahalagahan ang pagmamahal affection o mabuting ugnayan sa pagpapahalaga esteem. Nagkakaroon ng mga bagong pagmamahal ng mga taong malalim na ideya at pananaw sa nakilala ang pagkatao sa pananaw ng pakikipagkaibigan. Nabubuo sa pamamagitan ng Mga Sangkap sa Pakikipagkaibigan isang malalim na ugnayan ng dalawa o 1. Presensiya- ang kaibigan ay mahigit pang tao na hndi pa nakabatay lagging nariyan hindi lang sa sa kanilang mga katangian undi sa mas panahon ng kasiyahan, higit lalo malalim na aspeto ng kanilang sa panahon ng mga pagsubok at pagkatao.

Paggawa ng bagay na Tatlong Uri ng Pakikipagaibigan magkasama- daan ito para 1. Nakabatay sa Pangangailngan magkaroon kayo ng oras para sa -Ito ay pagkakaibigang inilalaan sa isat isa.

modyul 2 esp 10 buod

Pag-aalaga- ito ay pangangailangan ng isang tao rin. Katapatan- ang pagsasabi ng muli pang magbigay ng kanyang kanilang tunay na niloob sa isat tulong.

Mas doble ang sakit na ng pagsusulit. Nakabatay sa Pansariling 5. Kakayahang mag-alaga ng lihim Kasiyahan.Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales.

Modyul 5. Dalawang Uri ng Kilos ng Tao:. Kilos ng Tao. Paghinga o pagtibok ng puso. Makataong Kilos. Degree — nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa. Degree of Willfulness o Voluntariness Nasa lalim ng kaalaman at kalayaan na tinatamasa. Kusang loob.

Di — kusang loob. Walang Kusang Loob. Ang Apat na Elemento. Salik na Nakaapekto sa Makataong Kilos:. Kamangmangan — tumutukoy sa. Masidhing Damdamin. Paunang Pagtataya:. Kung kikilalanin ang katuruan ni Aristoteles, aling kilos ang ipinapakita ng isang taong nanakit sa kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko sa kanya? Walang kusang-loob. Nakakagagawa ng mali ang tao hindi ninais niya kundi nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Masipag at matalinong mag-aaral si Ali.

Sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi siya nagpapahuli. Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang gaing. Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. May pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro?

Anuman ang mabuti ay dapat. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan? Alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot? Alin sa sumusund ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapanagutan ang kilos dahil sa karahasan? Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin?

Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? Pagpasok nang maaga. Isang matandang babae ang nagpapalit ng malaking pera sa sang sari-sari store. Ngunit walang barya na maaring ipalit sa kaniyang pera.Nag publish ka pa eh pang grade 9 naman, tas yung lm ng kontemporaryong isyu, ayaw mong i-share?

modyul 2 esp 10 buod

K12 na! Mali parin un ap 10! Kontemporaryong Isyu na kaya pero bakit ekonomiks parin? The link for G10 English Module Q2 isn't working. It keeps telling to make sure i'm connected to the internet even though i already am connected to the internet.

The links for G10 English Module Q don't work for me as well and it gives me the same error message. Thank you for this helpful info. Kaso "Kontempraryong Isyu" po ang pang grade 10 while grade 9 yang ekonomiks : huhu. I'm really greatful of this free module coz' it will unlock the vocabularies that I have closed before thanks a lot dep Ed.

Meron po bang 2nd Quarter ang A. P Kasi po Quarter 1 po yung nasa Quarter two sa taas. Thank you very much for seeing good information. Thanks to this. I dont have to bring a lot of book in school because of this. Love it!!! If you're trying hard to lose fat then you certainly have to get on this totally brand new custom keto meal plan diet. To design this keto diet, certified nutritionists, personal trainers, and professional chefs united to develop keto meal plans that are productive, decent, price-efficient, and satisfying.

From their launch inhundreds of people have already remodeled their body and health with the benefits a smart keto meal plan diet can offer. Speaking of benefits; in this linkyou'll discover eight scientifically-tested ones provided by the keto meal plan diet. Sunday, May 27, English G10 LM - Q1. English G10 LM - Q2. English G10 LM - Q3. English G10 LM - Q4.

Filipino G10 LM - Q1. Filipino G10 LM - Q2. Filipino G10 LM - Q3. Filipino G10 LM - Q4. Mathematics Grade 10 LM - Q1. Mathematics Grade 10 LM - Q2. Mathematics Grade 10 LM - Q3. Mathematics Grade 10 LM - Q4. Grade 10 Science LM - Q1. Grade 10 Science LM - Q2. Grade 10 Science LM - Q3. Grade 10 Science LM - Q4.All-in-One Printer. Extended User There are several Ford ESP plans available in various.

Feb 4, All units are completely packaged, rail mounted and wired. See Note Below. Note: Horizontal outside air over return air. Specify air. Digit 3 Furnace Type. Umusbong na mga akda sa Panahon ng Amerikano.

Modyul 15 EsP 10

Download esp 10 modyul 5 test document. On this page you can read or download esp 10 modyul 5 test in PDF format. Modyul 2: Sandigan ng LahiIkarangal Natin! Bilang ng Sesyon Umusbong na mga akda sa Panahon ng Amerikano. The Oxford Test of English B - uni-sofia. Suggested Document Gst Nigerian Peoples And Culture Gst Gst Past Questions Gst Pdf Nigeria People And Culture Course Gst Random Document mathematical literary grade10 term3 assignment memorandum rs agaar wal definite integral solution pdf memorandum of informal sector moca soap note download nursing forms from prince mshiyeni hospital for undergraduates agricultural science practical grade12 task 2 term 3 dwnld tally erp9 objective questions with answers in file how to remove isichitho home remedis forgot celbux password mathematics n3 question paper and memorandum august If you don't see any interesting for you, use our search form below: Find.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *